Jail Prison Break 2018

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một cảnh sát bất hợp pháp bị cầm tù. Để chạy trốn và có thể chứng minh sự vô tội của bạn, bạn sẽ phải chiến đấu với tất cả những ai cản trở bạn, đánh bại anh ta và tích lũy hóa đơn xanh để đầu tư vũ khí và cải tiến cho chính người của bạn.