Italian Tiramisu

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chuẩn bị một chiếc bánh Ý giàu theo các bước của công thức để tìm và kết hợp đúng đắn các thành phần. Bạn cũng có thể in các công thức để nấu tại nhà.