Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Chuẩn bị một chiếc bánh Ý giàu theo các bước của công thức để tìm và kết hợp đúng đắn các thành phần. Bạn cũng có thể in các công thức để nấu tại nhà.