Iron Suit : Assemble and Flight

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trước tiên, bạn sẽ phải xây dựng mảnh robot mạnh mẽ của bạn bằng mảnh. Khi bạn có nó, bạn sẽ phải đi qua một loạt các hành lang đầy nguy hiểm, trong đó robot sẽ tăng với turbo của nó để tránh chúng và thu thập càng nhiều ngôi sao càng tốt.