IPhone X Makeover

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Elsa đã giảm xuống IPhone X và đã bị tan vỡ. Trước khi bạn đi điên và chạy để mua khác, áp dụng tất cả kiến ​​thức của bạn và quản lý thiết bị. Sau đó, tôi trang trí và nhận được để có một cái nhìn vui vẻ và sảng khoái.