Internet Trends Hashtag Challenge

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Eliza muốn tham gia vào các thử thách thời trang khác nhau và cần sự giúp đỡ của bạn để mua quần áo cho từng xu hướng. Chụp ảnh và chờ xem mức độ phổ biến của nó trên mạng xã hội.