Insurgents 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đào tạo và thiết kế các khía cạnh của lính đánh thuê của bạn và đi vào kịch bản đầy đủ của quân nổi dậy mà bạn sẽ phải tiêu diệt. Đổi lại bạn sẽ kiếm tiền để cải thiện phẩm chất và vũ khí. Bạn có thể chọn tùy chọn nhiều người chơi hoặc một nhiệm vụ với số lượng nạn nhân cụ thể để tiếp cận.