Instagirls Dress Up

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ba cô gái yêu thích Instagram này có một phương pháp rất đặc biệt khi mua quần áo: họ chụp ảnh với những vụ mua lại mới nhất của họ. Với "thích" thu được họ kiếm được tiền mà họ đầu tư vào nhiều quần áo hơn. Và cứ thế. Đó là một vòng tròn không bao giờ kết thúc và có mục đích là mua quần áo và phụ kiện đắt tiền và đắt tiền nhất.