Insta Selfie Addiction

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Elsa bị cai nghiện selfies và sử dụng cả điện thoại di động của cô ấy đã phá hủy nó. Bây giờ cô ấy cần phải làm một selfie mới bởi vì cô ấy đã có được mới mặc quần áo, do đó, trước khi tiến hành cô ấy sẽ phải sửa chữa điện thoại theo công thức cho nhu cầu như vậy của bà ngoại.