Insects Alien Shooter

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn đã đạt đến một hành tinh lạ đầy ngoài hành tinh mà bạn phải bắn và giết nếu bạn muốn tồn tại trong cuộc phiêu lưu này. Mỗi lần sẽ được nhiều hơn và khó khăn hơn để có được. pacogames