Insane Track Supercars

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chọn chiếc xe mà bạn thích nhất và tự do đi lại một nơi vô tận với một số cấu trúc theo ý của bạn sẽ cho phép bạn thực hiện tất cả các loại thủ thuật xoắn. Cho dù bạn có gõ, va chạm hay va chạm bao nhiêu lần, chiếc xe vẫn sẽ ở trong tình trạng hoàn hảo và sẵn sàng tiếp tục trượt và thưởng thức.