Infinite Steve

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Steve, bộ phim lợn guinea "Cơn mưa thịt viên" sẽ được nhân bản không ngừng trong khi máy ngăn xếp chúng chồng lên người kia. Nhưng bạn phải cẩn thận để duy trì sự cân bằng và tháp của con khỉ sẽ không chống chọi lại với mệnh lệnh của lực hấp dẫn.