Infinite Stacker

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thách thức của trò chơi này là xếp các khối khác nhau. Bạn càng cao, điểm số càng cao. Tuy nhiên, những điều này di chuyển từ nơi này đến nơi khác liên tục. Và nếu bạn không phù hợp với chúng, phần còn lại sẽ tắt, làm cho khối nhỏ hơn và do đó, là trò chơi khó nhất.