Infestation

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trái đất đã bị xâm chiếm bởi người ngoài hành tinh nổi loạn ngoài sức tưởng tượng thù địch. Nhiệm vụ của bạn là để tiêu diệt tất cả từ cơ sở của bạn. Nhận thêm tiền và mua những công cụ và những vũ khí đó sẽ làm cho công việc của bạn dễ dàng hơn nhiều.