Indiara and The Skull Gold

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Indiara, phiên bản nữ của Indiana Jones, bạn phải chạy và nhảy qua một tiến độ đẫm máu để tránh một tảng đá squish lăn. Ngoài ra, bạn sẽ cần phải tích lũy tất cả những viên kim cương bạn tìm thấy.