Indi Cannon Mobile

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Indiana Jones ra mắt monigotes với pháo của bạn để thu thập tất cả các đồng tiền trong mỗi màn hình. Tránh các mối nguy hiểm như rìu khổng lồ, và hoa ăn thịt khác.