Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Indiana Jones ra mắt monigotes với pháo của bạn để thu thập tất cả các đồng tiền trong mỗi màn hình. Tránh các mối nguy hiểm như rìu khổng lồ, và hoa ăn thịt khác.