Impossible Ball Glow Twist

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một sáng bóng bóng kính đi bộ nhảy một hành lang dài hình thành khối. Vấn đề là họ không hoàn toàn và phải né tránh các lỗ đến các khối dọc có ở bên em để hỗ trợ. Nếu bạn cũng chọn những viên kim cương mà sẽ xuất hiện dọc theo cách nào, tốt hơn nhiều. pacogames