Impawsible Fame

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các gấu Scandalous thuộc về loài gấu muốn xây dựng một tòa tháp, cho những gì phải tích lũy chúng và nhân bản của họ cao như bạn có thể trong khi tránh sự tấn công của chim bồ câu hoặc tệ hơn, gấu túi đáng sợ.