Idle Mining Empire

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhấn vào các công cụ khai thác của bạn để bắt đầu đào. Sau đó, nó vận chuyển quặng xuống mặt đất bằng thang máy. Cuối cùng, vận chuyển quặng đến kho của bạn để kiếm lời. Sử dụng tiền xu để cải thiện trục mỏ, thang máy và nhà kho. Tự động hóa các nhiệm vụ bằng cách thuê người quản lý tại mỗi cơ sở.