Idle Evolve

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi này nhiệm vụ của bạn là phát triển. Từ bé đến người lớn. Để đạt được điều này, bạn sẽ phải đoàn kết những giai đoạn của cuộc sống mà chia sẻ khía cạnh. Em bé với em bé. Trẻ em có con Vv, v.v. Bằng cách này, bạn sẽ phát triển và tích lũy tiền xu sẽ giúp bạn đẩy nhanh quá trình và làm cho nó sạch hơn và hiệu quả hơn.