Icy Purple Head 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mục đích của trò chơi là để có được những hoa tử đinh hương khối mỉm cười bên trong hộp. Bạn sẽ phải chuyển đổi chúng thành băng tùy thuộc vào phần còn lại của nền tảng, ròng rọc, dốc và tất cả những yếu tố đó sẽ giúp bạn trong nhiệm vụ của bạn, hoặc có thể impedírtela. Nó phụ thuộc vào cách bạn tổ chức.