Icesters Trouble

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trên các nền tảng tất cả những gì phải vẫn đứng và mỉm cười một mảnh là khối băng. Mọi thứ khác phải đi. Bạn sẽ phải sử dụng trí thông minh của bạn để nhận được trong mỗi thử thách khác nhau.