Ice Queen Wedding Kiss

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Elsa, công chúa Disney để được chính xác, anh ấy muốn hôn bạn trai của mình, nhưng phải làm như vậy trong những nhân chứng bí mật hoặc sẽ làm hỏng thời điểm này.