Ice Queen Vaccines Injection

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Với rất nhiều nô đùa giữa các băng, Elsa đã bắt được một con sốt và cần một vài bức ảnh đó làm giảm nhiệt độ cơ thể của bạn. Vì lý do đó ông đi đến bác sĩ và ngồi trên chiếc ghế dài sẵn sàng tiếp nhận hai lỗ thủng. Thực hiện theo các bước trong quá trình này, thực hiện các hoạt động thành công, hàn gắn Elsa và nhập như một y tá ở an sinh xã hội.