Ice Queen Twins Birth

Đang tải trò chơi...
Frozen Elsa sẽ có cặp song sinh. Asístela suốt quá trình này, từ trước tham dự trẻ sơ sinh với tất cả sự chăm sóc và tình cảm đòi hỏi đau.