Ice Queen Shopping Xmas Gift

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Elsa, Ice Queen, chứng tỏ không phải là rất lạnh tích lũy tiền để bán đồ đạc của mình trên internet và chạy lớn gần nhất để chi cho những món quà tốt đẹp cho bạn bè kho tốt nhất của bạn.