Ice Queen Christmas Real Haircuts

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các Elsa muốn để ăn mừng Giáng sinh với một kiểu tóc ban đầu. Giáng sinh nhuộm, cắt, chải kỹ, rửa sạch màu sắc, những lọn tóc và tất cả mọi thứ bạn có thể nghĩ đến như là một thợ làm tóc thực sự.