Ice Queen Baby Shower Fun

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ít Elsa cần một bồn tắm, một sự thay đổi tã, một số thuốc mỡ và cuối cùng là những bộ quần áo phù hợp nhất và phụ kiện dành cho một nữ hoàng .... tức là nữ hoàng trong tương lai. Và băng.