Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Ít Elsa cần một bồn tắm, một sự thay đổi tã, một số thuốc mỡ và cuối cùng là những bộ quần áo phù hợp nhất và phụ kiện dành cho một nữ hoàng .... tức là nữ hoàng trong tương lai. Và băng.