Ice Princess' Doll-House

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đây là công chúa búp bê băng. Bạn có thể đi phòng của phòng trang trí chúng theo ý thích của bạn. Thay đổi nội thất, màu sắc, thiết kế nói chung. Và khi bạn xem xét rằng nó đã được tốt, bạn có thể đặt các nhân vật phù hợp, công chúa, cha cô vua, người mẹ nữ hoàng hoặc vẹt cung điện.