Ice Prince Geek Fashion

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ngoài ra các nước kem công chúa băng đẹp có thể là một chuyên viên máy tính sống bị ám ảnh với các trò chơi video. Như Anna đông lạnh. Tất cả họ cần là phải có cái nhìn đúng đắn và một thiết bị điện tử tay retro.