Ice Jump

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có nhiều ly đầy rượu, nhưng chỉ có một viên đá cho tất cả mọi người. Phải làm sao Vì vậy, hãy lấy băng đi từ ly này sang ly khác khi bạn tìm kiếm mục tiêu cuối cùng: Một ly rượu sâm banh tuyệt vời. Nếu khối băng ra khỏi kính, bạn có thể tiến hành tối đa ba nét để đưa nó trở lại vị trí.