Ice-Cream, Please!

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn làm việc trong một tiệm kem. Khách hàng sẽ yêu cầu nón kem với các kết hợp khác nhau và màu sắc nổi bật nhất. Bạn phải hài lòng tất cả mọi người, và nhanh chóng, nếu bạn muốn họ rời khỏi hạnh phúc và nhận được một mẹo tốt.