Hyper Jump 3D

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn phải nảy quả bóng đen nhỏ dọc theo các cấu trúc hình xoắn ốc này. Làm cho chúng quay để nảy trên nền tảng màu đen. Nếu bạn lấy đà, bạn có thể giảm tốc độ tối đa và phá hủy các nền tảng có màu chủ đạo, nhưng hãy cẩn thận với sự phục hồi tiếp theo, nó có thể gây chết người.