Hyper Hit

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ban đầu, thử thách rất đơn giản: Đặt quả bóng thép bên trong cái lỗ ngay trước mặt bạn. Vấn đề là lỗ hổng đó được bao quanh hoàn toàn bởi các rào cản xoay vô tận. Bạn có thể phá hủy những cái màu xanh, nhưng những cái màu đỏ sẽ phá hủy bạn. Do đó, bạn phải chờ để có được bức ảnh màu xanh và phá vỡ đủ để đạt được lỗ mong muốn.