Hungry Frog

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Con ếch này rất đói và có ý định nuốt tất cả ruồi và rặng núi mà dám bay gần lưỡi dính của nó. Cố gắng tiêu hóa số lượng côn trùng bay nhiều hơn bạn có thể trước thời gian bạn và ếch đã cạn kiệt.