Humans vs Undead

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong một môi trường thời trung cổ, con người và undead đối mặt với nhau trong những trận chiến khốc liệt. Bạn sẽ phải tổ chức quân đội của bạn bằng cách chọn những người lính mà bạn nghĩ là người có khả năng chiến thắng nhất. Sau đó, cuộc chiến sẽ bắt đầu và bạn sẽ thấy nếu lựa chọn của bạn là chính xác hoặc zombie sẽ tăng với chiến thắng.