Huggernaut

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hai nhân vật phản chiếu lẫn nhau. Di chuyển đến đầu tiên, bạn phải tính đến các chuyển động hậu quả của lần thứ hai. Bạn có thể sử dụng một cái móc để leo lên, mở khóa và, trong ngắn hạn, có được để đối tác của bạn để hợp nhất với anh ta trong một cái ôm cảm giác.