Hue Cat

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp con mèo quyến rũ này có thể nuốt tất cả cá trong khi đi bộ một sân thượng và tránh những căn cứ trên cơ sở gazelle phá vỡ nhiều mối nguy hiểm sẽ được tìm thấy.