Hotel Solitaire

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong khách sạn này không có nhiều khách hàng, nhưng rất nhiều phòng, nơi bạn có thể chơi tất cả các loại trò chơi "Solitaire". Thay đổi thiết kế, kiểu chữ, trang trí ... nhưng không phải là loại trò chơi hay cảm xúc nó truyền tải.