Hostages Rescue 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một người lính với một nhiệm vụ, để giải cứu một số con tin nhất định từ bàn tay của một số kẻ khủng bố đáng sợ mà bạn sẽ phải rời khỏi chơi trước. Nếu bạn mất một thời gian dài để xác định vị trí các con tin, nhiều kẻ khủng bố sẽ sẵn sàng tiêu diệt bạn, vì vậy khẩu phần đạn của bạn tốt và không bị phân tâm.