Hospital Frenzy 4

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mang dây cương của bệnh viện luôn có một chút điên cuồng. Tham dự cho bệnh nhân, chỉ ra bộ phận mà anh ta phải đi và, một lần ở đó, được các bác sĩ tham gia. Thói quen này phải được lặp đi lặp lại hàng ngày mà không nghỉ ngơi và nhanh chóng, để không có bệnh nhân nào được chữa khỏi và cho hoạt động của bệnh viện trở nên hoàn hảo.