Hop Quest

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một chiến binh nhỏ, những người bỏ qua một thế giới thù địch đầy những cái bẫy cắt và nổ, được trang bị bởi những robot rô bốt. Mục đích là để có được tối đa của khối năng lượng, nhưng không dừng lại quá lâu hoặc nhìn thấy khổng lồ đáng sợ sẽ leo lên bên dưới và xé bạn thành từng mảnh.