Hook Miner

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mặt đất đầy vàng và nhiệm vụ của bạn là thu thập càng nhiều mảnh càng tốt, đặc biệt là những mảnh lớn nhất. Để làm điều này, bạn sẽ phải có mục tiêu rất tốt mỗi khi bạn ném móc của cần cẩu mạnh mẽ.