Home Makeover Hidden Object

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Emma muốn trở thành một người trang trí và cần sự giúp đỡ của bạn để sửa sang ngôi nhà của ông bà cô ấy. Bán đồ nội thất, tranh và đồ vật trang trí mà bạn tìm thấy trong mỗi phòng để kiếm tiền và do đó có thể thay đổi sàn nhà, cửa sổ và mọi thứ cần thiết để cải tạo toàn bộ ngôi nhà.