Home House Painter

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sơn khoảng trống trên các bức tường để hoàn thiện từng ngôi nhà. Ban đầu thì rất dễ nhưng độ khó sẽ tăng dần khi bạn tiến bộ trong trò chơi gây nghiện này.