Hole.io

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một lỗ đen nhỏ chạy qua thành phố lớn nuốt chửng mọi thứ có thể nuốt chỉ với mục đích phát triển và phát triển. Bạn sẽ cạnh tranh với rất nhiều lỗ đen khác nhờ tùy chọn nhiều người chơi. Hãy coi chừng rằng mọi người đều muốn ăn bạn quá.