Hockey Hero

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chọn cầu thủ của bạn và thi đấu từ hàng ngũ Canada với các đội khác nhau trên thế giới để luôn luôn khúc côn cầu trên băng năng động. Trượt đĩa xuống theo dõi và ngăn chặn các đối thủ rơi. Nó đến cho đến khi đạt được mục tiêu và tính toán tốt sức mạnh để vào đĩa vào mạng. Với ba lần bạn đạt được nó, bạn sẽ thắng.