Hobin Rood

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hobin Rood, anh em họ của Robin Hood với những nét quen thuộc của William Tell, dành thời gian của mình để bắn mũi tên vào quả táo trên đầu người bạn Paco của mình. Trò chơi như vậy đòi hỏi rất nhiều thiện xạ và kiến ​​thức về sức mạnh và khoảng cách để tính toán tốt và Hobin không chạy ra khỏi người bạn của mình.