Hit The Glow

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi này, bạn sẽ tìm thấy bốn cách khác nhau để chống lại sự nhàm chán, mặc dù trong mọi trường hợp mục đích là như nhau, sử dụng vòng tròn nhỏ màu đỏ để phá hủy các rào cản bảo vệ lõi mà bạn phải loại bỏ. Đảm bảo màu luôn khớp. Nếu không, trò chơi sẽ kết thúc.