Hippo Pizza Chef

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Con hà mã này rất thích pizza. Bạn không thể sống mà không có chúng và bạn cần ăn một vài mỗi ngày. Nhưng trước khi chúng đi thẳng vào hàm của bạn, bạn sẽ phải tạo ra chúng bằng cách nối một số phần để tạo thành một chiếc bánh pizza hoàn chỉnh. Khi người bạn Hippo bị sated, bạn có thể truy cập các loại pizza khác được làm bằng các thành phần khác nhau.