Hippie Disney Princesses

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Công chúa Disney nổi loạn theo thời gian, hoặc trong sáu phút. Và trong giai đoạn đó khi họ dám thể hiện những khía cạnh khác thường, giống như những người của một số người hippies, với chiếc xe tình yêu của họ và mọi thứ. Tất nhiên, hippies hay không, đó là về việc lựa chọn quần áo và phụ kiện tốt để duy trì sự xuất hiện của các nàng công chúa.